Главная
УЗФТШ
УЗФТШ: НАБІР УЧНІВ на 2018/2019 навчальний рік PDF Печать E-mail

 

УКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА ФІЗИКО - ТЕХНІЧНА ШКОЛА

ПРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 2018/2019 навчальний рік

 

Українська заочна фізико-технічна школа (УЗФТШ) при Фізико-технічному навчально-науковому центрі Національної академії наук України (ФТННЦ НАН Укра­їни) проводить набір учнів загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій і т. ін.) у 8, 9, 10 та 11 класи.

Навчання в УЗФТШ платне.

Навчання в школі ведеться з 3-х предметів науково-технічного напрямку – фізики, математики та інформатики. У 8-му класі вивчають тільки фізику та математику. В 9, 10, 11-му класах додається ще один предмет «математичні основи інформатики та ІКТ» (інформатика). Учні 9, 10, 11-го класів можуть за своїм вибором навчатися або з будь-яких двох предметів, або з усіх трьох предметів разом (фізика, математика, інформатика). Як вийняток, іноді дозволяється навчання з одного предмета.

Гурток сплачує УЗФТШ вартість трьох комплектів методичних матеріалів, поштові витрати.

По закінченні навчального року учні, що успішно виконали програму УЗФТШ за обраною системою навчання, переводяться до наступного класу, а випускники (11 кл.) отримують Свідоцтво про закінчення школи з підсумковими оцінками з предметів, які ними вивчалися.

Поза конкурсом (без виконання вступного завдання) до УЗФТШ зараховуються переможці міських, районних, обласних, республіканських олімпіад з фізики, математики та інформатики 2017/2018 навчального року (участь підтвердити довідкою зі школи або копією диплому до 15 травня 2018 p.).

Вступне завдання з обраних предметів учень виконує самостійно. Розв'язання акуратно перепишіть в один шкільний зошит. Порядок задач збе­рігайте той самий, що й у завданні. Зошит надішліть у великому конверті простою бандероллю (тільки не згортайте у трубку). Разом із розв'язанням обов'язково на­дішліть довідку зі школи, в якій навчаєтесь, із зазначенням класу. Довідку наклейте на внутрішній бік обкладинки зошита.

Мета УЗФТШ при ФТННЦ НАН України — допомогти учням, які цікавляться дисциплінами науково-технічного напрямку, поглибити й систематизувати свої знання з цих предметів, а також сприяти їх професійному самовизначенню.

Набір до 8-11 класів УЗФТШ на 2018/2019 навчальний рік проводиться на такі відділення:

Заочне (індивідуальне навчання). Тел.: (044) 422-95-64, 424-30-25.

Прийом на заочне відділення проводиться на конкурсній основі за результатами виконання вступного завдання з фізики й математики (для вступників до 8-го класу), або за вибраною сукупністю предметів (для вступників до 9-11 класів), поданого в цьому оголошен­ні. Повна програма навчання розрахована на 4 роки (8-11-й кл.), але вступати можна у будь-який із цих класів.

Упродовж навчального року, відповідно до програми УЗФТШ, учень буде отри­мувати з кожної теми завдання з фізики, математики й інформатики (5-6 завдань з фізики та математики для 8-9 класів, 6-7 завдань з фізики та математики і 4-5 завдань з інформатики для 9-11 класів), а потім рекомендовані УЗФТШ авторські розв'язання цих завдань разом із переві­реною роботою учня.

Завдання містять теоретичний матеріал, розбір характерних прикладів і задач з відповідної теми та по 8—12 контрольних запитань і задач для самостійного розв'язання. Це і прості задачі, й складніші (на рівні конкурсних задач). Завдання УЗФТШ складають досвідчені викладачі кафедр загальної фізики й мате­матики МФТІ. Роботи учнів-заочників перевіряють студенти, аспіранти та випус­кники ФТННЦ НАН України (часто — випускники УЗФТШ).

Очно-заочне – для вчителів фізики та математики! (навчання у факультативних групах). Тел.: (044) 422-95-64, 424-30-25.

Факультативні групи можуть бути організовані в будь-якому загальноосвітньо­му закладі одним, двома або трьома викладачами — фізики, математики та інформатики. Керівники факультативу приймають до них учнів, які успішно виконали вступне завдання УЗФТШ. Група (не менше 5 осіб) приймається до УЗФТШ, якщо директор загальноосвітнього закладу повідомить УЗФТШ прізвища, імена, по батькові її керівників та надасть поіменний список учнів (П.І.Б. повністю із зазначенням класу поточного навчаль­ного року і підсумкових оцінок за вступне завдання з вибраної сукупності предметів, а також адресу, телефон, факс та e-mail школи). Усі ці матеріали та конверт із маркою вартістю 5грн. для відповіді про прийом до УЗФТШ із зворотною адресою на ім'я одного з керівників слід надіслати до 1 червня 2018 р. за адресою: УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03142 (із позначкою «Факультатив»). Зошити з роботами учнів до УЗФТШ не надсилаються. Робота керівників факультативу може оплачуватися загальноосвітнім закладом за поданням УЗФТШ при ФТННЦ НАН України як факультативні заняття.

Керівники факультативів отримуватимуть протягом навчального року: навчально-методичні матеріали УЗФТШ (програми з фізики, математики та інформатики, завдан­ня за темами програми в 3-х екземплярах, розв'язання завдань з короткими рекомендаціями щодо оцінювання робіт учнів), інформаційно-рекламні матеріали.

Роботи учнів перевіряють і оцінюють керівники факультативів, а до УЗФТШ надсилаються відомості з підсумковими оцінками за кожне завдання і підсумкова відомість за навчальний рік.

На титульний бік обкладинки наклейте аркуш паперу, чітко заповнений за зразком:

№з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Σ

Ф.

М.

І.

1. Область

Сумська

2. Прізвище, ім 'я, по батькові

Слинько Євгенія В'ячеславівна

3. Клас, у якому навчаєтесь

Дев'ятий

4. Номер та тип школи (звичайна, ліцей і т.д.)

№ 32, фізико-технічний ліцей

5. Домашня адреса (із зазначенням індексу), телефони, e-mail)

40000, м. Суми, вул. Ломоносова, буд. 3а, кв. 12;066 060 5121; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Прізвище, ім'я, по батькові викладачів з фізики, математики та інформатики

Дацко Сергій Олександрович (ф) Величко Олексій Вікторович (м) Прохоров Петро Сергійович (і)

7. Адреса школи, телефон, e-mail

40000, м Суми, вул. Стуса, буд. 8

8. Яким чином до вас потрапила ця афіша

Запропонував вчитель….

До УЗФТШ щороку надходить понад сотні вступних робіт. Будь ласка, зверніть ува­гу на правильність заповнення анкети! Пишіть охайно, краще друкованими літерами.

УВАГА! Для отримання відповіді на вступне завдання і для відправлення вам перших завдань обов'язково вкладіть разом з зошитом три однакових конвер­та розміром 160 х 230 з наклеєними на кожний конверт марками на суму 7 грн. 50 коп. На конвертах напишіть свою (одержувача) домашню адресу.

Термін відправлення розв'язання - до 1 травня 2018 року. Вступні роботи не повертаються. Про зарахування буде повідомлено не пізні­ше 1 серпня 2018 року.

Зошит з виконаними завданнями надсилайте на адресу:

УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03142.

Наші телефони: (044) 422-95-64, 424-30-25; e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;

сайт: www.mfti.in.ua

Разом з повідомленням про зарахування до школи вам будуть надіслані перші завдання й відомості про порядок і розміри оплати за навчання.

Завдання виконується українською або російською мовою (за вибором учня). Нижче наводяться номери вступних завдань з фізики, математики та інформатики.

 

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

Фізика

1 – 5

5 - 9

8 - 12

11 - 15

Математика

1 – 5

3 - 8

5- 11

7- 14

Інформатика

-

1 - 5

6 - 10

9, 11 - 14

Номери класів указані на поточний 2017/2018 навчальний рік.

Завдання знаходяться у файлах   (в форматі pdf або doc).

 
УЗФТШ: Важливе повідомлення - Підвищення плати за навчання у другому півріччі 2017/2018 н.р. PDF Печать E-mail

Шановні батьки!

У зв'язку з подорожчанням типографських послуг та підвищенням  тарифу оплати перевірки завдань ми вимушені підняти вартість навчання в нашій школі в середньому на 10 відсотків, що передбачено нашим з Вами Договором (п.4.6).

 

Вартість (без ПДВ) за 2–ге півріччя  2017/2018 навчального року після підвищення встановлена в наступних розмірах:

три предмета

(ф+м+і)

два предмета (фізика+математика)

два предмета (фізика+інформатика або математика+інформатика)

один предмет

(фіз. або матем.)

8 клас

-

295

-

175

9 клас

-

340

-

205

10 клас

510

365

360

220

11 клас

680

475

460

285

«Замовник» сплачує означену суму за навчання у другому півріччі з 2 по 31 січня 2018р. Переказ здійснюється таким же чином і на той же рахунок, що і за перше півріччя.

Керівництво УЗФТШ.

Дорогі друзі!

Доводимо до Вашого відому, що наразі йде процес реформування ФТННЦ у Київський академічний університет (КАУ) подвійного підпорядкування НАН України та МОН України. УЗФТШ також буде переходити на роботу за українськими посібниками, які наразі розробляються найбільш досвідченими та креативними вчителями фізики та математики за підтримки МАН. Найближчим часом Вам буде надано можливість перейти на українські посібники або у перехідний період продовжити навчання за програмою, анонсованою цією афішею.

Слідкуйте за сайтами school.kau.org.ua та kau.org.ua

З повагою, керівництво УЗФТШ.

 
УВАГА! Зміна поштового індекса в адресі УЗФТШ та ФТННЦ PDF Печать E-mail

Шановні учні УЗФТШ!

 

Київська міська дирекція УДППЗ «Укрпошта» попередила нас, що з  1-го грудня цього року поштовий індекс нашої організації буде змінено з 03680, МСП  на 03142 в зв’язку з  ліквідацією міської службової пошти (МСП Київ – 03680).

Тепер поштова адреса нашої школи така:

 

УЗФТШ

при ФТННЦ НАН України,

бульв. Вернадського, 36,

м.Київ, 03142.

 

Керівництво  УЗФТШ

 
ВНИМАНИЕ! Оплата за обучение УЗФТШ PDF Печать E-mail

Уважаемые родители учеников УЗФТШ!              ВНИМАНИЕ!

НОВЫЕ реквизиты  УЗФТШ:      03115, м.Київ, ФТННЦ, ЄДРПОУ 19477816, р/р 31256295103858, ДКСУ у м.Києві, код

банку 820172

Платите за обучение во втором

полугодии только по новым реквизитам!

РУКОВОДСТВО  УЗФТШ

 


 
Лицензия на предоставление образовательных услуг ФТУНЦ НАНУ PDF Печать E-mail

На сайт в статье Обучение добавлена копия лицензии на оказание образовательных услуг Физико-техническим учебно-научным центром НАН Украины (лицензия и приложение).

 
«ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя»

Страница 1 из 2
 

Голосование

Вам больше всего нравится ...