Главная УЗФТШ УЗФТШ: НАБІР УЧНІВ на 2018/2019 навчальний рік
УЗФТШ: НАБІР УЧНІВ на 2018/2019 навчальний рік PDF Печать E-mail

 

УКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА ФІЗИКО - ТЕХНІЧНА ШКОЛА

ПРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 2018/2019 навчальний рік

 

Українська заочна фізико-технічна школа (УЗФТШ) при Фізико-технічному навчально-науковому центрі Національної академії наук України (ФТННЦ НАН Укра­їни) проводить набір учнів загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій і т. ін.) у 8, 9, 10 та 11 класи.

Навчання в УЗФТШ платне.

Навчання в школі ведеться з 3-х предметів науково-технічного напрямку – фізики, математики та інформатики. У 8-му класі вивчають тільки фізику та математику. В 9, 10, 11-му класах додається ще один предмет «математичні основи інформатики та ІКТ» (інформатика). Учні 9, 10, 11-го класів можуть за своїм вибором навчатися або з будь-яких двох предметів, або з усіх трьох предметів разом (фізика, математика, інформатика). Як вийняток, іноді дозволяється навчання з одного предмета.

Гурток сплачує УЗФТШ вартість трьох комплектів методичних матеріалів, поштові витрати.

По закінченні навчального року учні, що успішно виконали програму УЗФТШ за обраною системою навчання, переводяться до наступного класу, а випускники (11 кл.) отримують Свідоцтво про закінчення школи з підсумковими оцінками з предметів, які ними вивчалися.

Поза конкурсом (без виконання вступного завдання) до УЗФТШ зараховуються переможці міських, районних, обласних, республіканських олімпіад з фізики, математики та інформатики 2017/2018 навчального року (участь підтвердити довідкою зі школи або копією диплому до 15 травня 2018 p.).

Вступне завдання з обраних предметів учень виконує самостійно. Розв'язання акуратно перепишіть в один шкільний зошит. Порядок задач збе­рігайте той самий, що й у завданні. Зошит надішліть у великому конверті простою бандероллю (тільки не згортайте у трубку). Разом із розв'язанням обов'язково на­дішліть довідку зі школи, в якій навчаєтесь, із зазначенням класу. Довідку наклейте на внутрішній бік обкладинки зошита.

Мета УЗФТШ при ФТННЦ НАН України — допомогти учням, які цікавляться дисциплінами науково-технічного напрямку, поглибити й систематизувати свої знання з цих предметів, а також сприяти їх професійному самовизначенню.

Набір до 8-11 класів УЗФТШ на 2018/2019 навчальний рік проводиться на такі відділення:

Заочне (індивідуальне навчання). Тел.: (044) 422-95-64, 424-30-25.

Прийом на заочне відділення проводиться на конкурсній основі за результатами виконання вступного завдання з фізики й математики (для вступників до 8-го класу), або за вибраною сукупністю предметів (для вступників до 9-11 класів), поданого в цьому оголошен­ні. Повна програма навчання розрахована на 4 роки (8-11-й кл.), але вступати можна у будь-який із цих класів.

Упродовж навчального року, відповідно до програми УЗФТШ, учень буде отри­мувати з кожної теми завдання з фізики, математики й інформатики (5-6 завдань з фізики та математики для 8-9 класів, 6-7 завдань з фізики та математики і 4-5 завдань з інформатики для 9-11 класів), а потім рекомендовані УЗФТШ авторські розв'язання цих завдань разом із переві­реною роботою учня.

Завдання містять теоретичний матеріал, розбір характерних прикладів і задач з відповідної теми та по 8—12 контрольних запитань і задач для самостійного розв'язання. Це і прості задачі, й складніші (на рівні конкурсних задач). Завдання УЗФТШ складають досвідчені викладачі кафедр загальної фізики й мате­матики МФТІ. Роботи учнів-заочників перевіряють студенти, аспіранти та випус­кники ФТННЦ НАН України (часто — випускники УЗФТШ).

Очно-заочне – для вчителів фізики та математики! (навчання у факультативних групах). Тел.: (044) 422-95-64, 424-30-25.

Факультативні групи можуть бути організовані в будь-якому загальноосвітньо­му закладі одним, двома або трьома викладачами — фізики, математики та інформатики. Керівники факультативу приймають до них учнів, які успішно виконали вступне завдання УЗФТШ. Група (не менше 5 осіб) приймається до УЗФТШ, якщо директор загальноосвітнього закладу повідомить УЗФТШ прізвища, імена, по батькові її керівників та надасть поіменний список учнів (П.І.Б. повністю із зазначенням класу поточного навчаль­ного року і підсумкових оцінок за вступне завдання з вибраної сукупності предметів, а також адресу, телефон, факс та e-mail школи). Усі ці матеріали та конверт із маркою вартістю 5грн. для відповіді про прийом до УЗФТШ із зворотною адресою на ім'я одного з керівників слід надіслати до 1 червня 2018 р. за адресою: УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03142 (із позначкою «Факультатив»). Зошити з роботами учнів до УЗФТШ не надсилаються. Робота керівників факультативу може оплачуватися загальноосвітнім закладом за поданням УЗФТШ при ФТННЦ НАН України як факультативні заняття.

Керівники факультативів отримуватимуть протягом навчального року: навчально-методичні матеріали УЗФТШ (програми з фізики, математики та інформатики, завдан­ня за темами програми в 3-х екземплярах, розв'язання завдань з короткими рекомендаціями щодо оцінювання робіт учнів), інформаційно-рекламні матеріали.

Роботи учнів перевіряють і оцінюють керівники факультативів, а до УЗФТШ надсилаються відомості з підсумковими оцінками за кожне завдання і підсумкова відомість за навчальний рік.

На титульний бік обкладинки наклейте аркуш паперу, чітко заповнений за зразком:

№з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Σ

Ф.

М.

І.

1. Область

Сумська

2. Прізвище, ім 'я, по батькові

Слинько Євгенія В'ячеславівна

3. Клас, у якому навчаєтесь

Дев'ятий

4. Номер та тип школи (звичайна, ліцей і т.д.)

№ 32, фізико-технічний ліцей

5. Домашня адреса (із зазначенням індексу), телефони, e-mail)

40000, м. Суми, вул. Ломоносова, буд. 3а, кв. 12;066 060 5121; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Прізвище, ім'я, по батькові викладачів з фізики, математики та інформатики

Дацко Сергій Олександрович (ф) Величко Олексій Вікторович (м) Прохоров Петро Сергійович (і)

7. Адреса школи, телефон, e-mail

40000, м Суми, вул. Стуса, буд. 8

8. Яким чином до вас потрапила ця афіша

Запропонував вчитель….

До УЗФТШ щороку надходить понад сотні вступних робіт. Будь ласка, зверніть ува­гу на правильність заповнення анкети! Пишіть охайно, краще друкованими літерами.

УВАГА! Для отримання відповіді на вступне завдання і для відправлення вам перших завдань обов'язково вкладіть разом з зошитом три однакових конвер­та розміром 160 х 230 з наклеєними на кожний конверт марками на суму 7 грн. 50 коп. На конвертах напишіть свою (одержувача) домашню адресу.

Термін відправлення розв'язання - до 1 травня 2018 року. Вступні роботи не повертаються. Про зарахування буде повідомлено не пізні­ше 1 серпня 2018 року.

Зошит з виконаними завданнями надсилайте на адресу:

УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03142.

Наші телефони: (044) 422-95-64, 424-30-25; e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;

сайт: www.mfti.in.ua

Разом з повідомленням про зарахування до школи вам будуть надіслані перші завдання й відомості про порядок і розміри оплати за навчання.

Завдання виконується українською або російською мовою (за вибором учня). Нижче наводяться номери вступних завдань з фізики, математики та інформатики.

 

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

Фізика

1 – 5

5 - 9

8 - 12

11 - 15

Математика

1 – 5

3 - 8

5- 11

7- 14

Інформатика

-

1 - 5

6 - 10

9, 11 - 14

Номери класів указані на поточний 2017/2018 навчальний рік.

Завдання знаходяться у файлах   (в форматі pdf або doc).

 
 

Голосование

Вам больше всего нравится ...