Главная УЗФТШ УЗФТШ ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на 2009/2010 навчальний рік
УЗФТШ ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на 2009/2010 навчальний рік PDF Печать E-mail

УКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНА ШКОЛА

ПРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ФІЛІЯ у м. КИЄВІ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЗАОЧНОЇ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ ПРИ МОСКОВСЬКОМУ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ)

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 2009/2010 навчальний рік

 

 

Українська заочна фізико-технічна школа (УЗФТШ) при Фізико-технічному навчально-науковому центрі Національної академії наук України (ФТЦ НАН Укра­їни) проводить набір учнів загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій і т. ін.) у 8, 9, 10 та 11 класи.

Навчання в УЗФТШ платне.

ФЗФТШ при МФТІ як державний заклад додаткової освіти діє з 1966 р. За цей час школу закінчило понад 80 тисяч учнів; практично всі її випускники вступають до провідних вищих навчальних закладів країни, а кожний другий студент МФТІ — випускник ЗФТШ.

Науково-методичне керівництво школою здійснює Московський фізико-технічний інститут (державний університет), який готує фахівців з наявної лише в МФТІ єдиної спеціальності «Прикладні математика і фізика». У їх підготовці бе­руть участь провідні галузеві й академічні науково-дослідні інститути та науково-виробничі об'єднання країни (базові організації МФТІ). Викладачі МФТІ — видат­ні учені, серед яких близько 100 членів Російської академії наук. Фізико-технічна освіта дає змогу не лише успішно працювати в науці, а й добре орієнтуватися в житті.

Мета УЗФТШ при ФТЦ НАН України — допомогти учням, які цікавляться фі­зикою та математикою, поглибити й систематизувати свої знання з цих предметів.

Набір до 8, 9,10 та 11 класів УЗФТШ на 2009/2010 навчальний рік проводиться на такі відділення:

Заочне (індивідуальне навчання). Тел.: (044) 422-95-64,424-30-25.

Прийом на заочне відділення проводиться на конкурсній основі за результатами виконання вступного завдання з фізики й математики, поданого в цьому оголошен­ні. Повна програма навчання розрахована на 4 роки (8—11-ті кл.), але вступати можна у будь-який із цих класів.

Упродовж навчального року, відповідно до програми УЗФТШ, учень буде отри­мувати з кожної теми завдання з фізики й математики (по 4 завдання з кожного предмета для 8 класу, 6—7 завдань з кожного предмета для 9, 10 та 11 класів), а потім рекомендовані УЗФТШ авторські розв'язання цих завдань разом із переві­реною роботою учня.

Завдання містять теоретичний матеріал, розбір характерних прикладів і задач з відповідної теми та по 8—12 контрольних запитань і задач для самостійного розв'язання. Це і прості задачі, й складніші (на рівні конкурсних задач до МФТІ). Завдання УЗФТШ складають досвідчені викладачі кафедр загальної фізики й мате­матики МФТІ. Роботи учнів-заочників перевіряють студенти, аспіранти та випус­кники Київського відділення МФТІ (часто — випускники УЗФТШ).

Очно-заочне (навчання у факультативних групах). Тел.: (044) 422-95-64, 424-30-25.

Факультативні групи можуть бути організовані в будь-якому загальноосвітньо­му закладі двома викладачами — фізики й математики. Керівники факультативу приймають до них учнів, які успішно виконали вступне завдання УЗФТШ. Група (не менше 5 осіб) приймається до УЗФТШ, якщо директор загальноосвітнього закладу повідомить УЗФТШ прізвища, імена, по батькові її керівників та надасть поіменний список учнів (П.І.Б. повністю із зазначенням класу поточного навчаль­ного року і підсумкових оцінок за вступне завдання з фізики й математики, а також телефон, факс та e-mail школи). Усі ці матеріали та конверт із маркою вартістю 1 гри для відповіді про прийом до УЗФТШ із зворотною адресою на ім'я одного з керівників слід надіслати до 1 червня 2009 р. за адресою: УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. КиІв-142, 03680, МСП (із позначкою «Факультатив»). Зошити з роботами учнів до УЗФТШ не надсилаються. Робота керівників факультативу може оплачуватися загальноосвітнім закладом за представленням УЗФТШ при ФТЦ НАН України як факультативні заняття.

Керівники факультативів отримуватимуть протягом навчального року: навчально-методичні матеріали УЗФТШ (програми з фізики й математики, завдан­ня за темами програми, розв'язання завдань з короткими рекомендаціями щодо оцінювання робіт учнів), інформаційно-рекламні матеріали.

Роботи учнів перевіряють і оцінюють керівники факультативів, а до УЗФТШ надсилаються відомості з підсумковими оцінками за кожне завдання і підсумкова відомість зарік.

Гурток сплачує УЗФТШ вартість трьох комплектів методичних матеріалів і поштові витрати.

Програми ЗФТШ при МФТІ є додатковими освітніми програмами і єдині для всіх відділень.


Крім занять за цими програмами, учням УЗФТШ (усіх відділень) пропонуєть­ся брати участь у фізико-математичній олімпіаді «Фізтех-абітурієнт», яка прово­диться одночасно в МФТІ та м. Києві під час березневих шкільних канікул, у ін­ших очних і заочних олімпіадах МФТІ та його факультетів, а також у конкурсах і науково-технічній конференції школярів «Старт у науку».

По закінченні навчального року учні, що успішно виконали програму УЗФТШ за обраною системою навчання, переводяться до наступного класу, а випускники (11 кл.) отримують Свідоцтво про закінчення школи з підсумковими оцінками з фізики та математики, яке враховується на співбесіді при вступі до МФТІ.

Поза конкурсом (без виконання вступного завдання) до УЗФТШ приймають­ся переможці міських, районних, обласних, республіканських олімпіад з фізики й математики 2008/2009 навчального року (участь підтвердити довідкою зі школи, копією диплому до 15 травня 2009 p.).

Вступне завдання з фізики й математики учень виконує самостійно. Розв'язання з обох предметів акуратно перепишіть в один шкільний зошит. Порядок задач збе­рігайте той самий, що й у завданні. Зошит надішліть у великому конверті простою бандероллю (тільки не згортайте у трубку). Разом із розв'язанням обов'язково на­дішліть довідку зі школи, в якій навчаєтеся, із зазначенням класу. Довідку наклейте на внутрішній бік обкладинки зошита.

На титульний бік обкладинки наклейте аркуш паперу, чітко заповнений за зразком:

 

О№

 

№з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Σ

Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Область

Полтавська

2. Прізвище, ім 'я, по батькові

Слинько, Євгенія В 'ячеславівна

3. Клас, у якому навчаєтесь

Дев 'ятий

4. Номер школи

№32

5. Тип школи (звичайна, ліцей, гімназія, з по­глибленим вивченням предмета і т.д.)

фізико-технічний ліцей

6. Детальна домашня адреса (із зазначенням індексу та телефоном, e-mail)

36000., м. Полтава, вул. Ломоносова, буд. 3 а, кв. 13

7. Місце роботи і посада батьків: Батько Мати

програміст АКБ «Полтава» лікар, поліклініка № 1

8. Адреса школи, телефон, e-mail

36000, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 146

9. Прізвище, ім 'я, по батькові викладачів з фізики з математики

 Дацко Сергій Олександрович Величко Олексій Вікторович

10. Яким чином до вас потрапила ця афіша

 

До УЗФТШ щороку надходить понад тисяча вступних робіт. Будь ласка, зверніть ува­гу на правильність заповнення анкети! Пишіть охайно, краще друкованими літерами.

УВАГА! Для отримання відповіді на вступне завдання і для відправлення вам перших завдань обов'язково вкладіть у зошит три однакових бандерольних конвер­ти розміром 160 х 230 з наклеєними на кожен конверт марками на суму 2 грн 20 коп. На конвертах напишіть свою домашню адресу.

Термін відправлення розв'язання — не пізніше 1 травня 2009 року. Вступні роботи не повертаються. Рішення приймальної комісії буде повідомлено не пізні­ше 1 серпня 2009 року.

Зошит з виконаними завданнями надсилайте на адресу:

УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ-142,03680, МСП.

Наші телефони: (044) 422-95-64,424-30-25; e-mail: ftcsch@imp.kiev.ua

Разом з повідомленням про прийом до школи вам будуть надіслані перші завдання й відомості про порядок і розміри оплати за навчання.

Завдання виконується українською або російською мовою (за вибором учня). Нижче наводяться номери вступних завдань з фізики та математики.

 

 

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

Фізика

1-5

5-10

9-14

11-17

Математика

1-5

3-6, 7а), 8

6, 7а), б), 8-14

7, 9-14

Номери класів указані на поточний 2008/2009 навчальний рік.

Зміст завдань відповідає програмі, розрахованій на 11-річне навчання.

 

Вступні завдання: математика (.doc) , фізика (.doc.) .

Оголошення (.doc) .

 
 

Голосование

Вам больше всего нравится ...