Главная Обучение Олимпиады и конкурсы Прием в магистратуру для обучения в МФТИ(ГУ) в 2013 году
Прием в магистратуру для обучения в МФТИ(ГУ) в 2013 году PDF Печать E-mail

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МАГІСТРАТУРИ
Фізико-технічного навчально-наукового центру
Національної академії наук України
в 2013 р.

1. Фізико-технічний навчально-науковий центр Національної академії наук України здійснює в 2013 році на конкурсній основі прийом до магістратури за напрямом підготовки 010900 «Прикладні математика і фізика» з числа випускників Московського фізико-технічного інституту (державного університету) (далі МФТІ) та інших вузів, які мають диплом бакалавра або  магістра з вищеназваного напряму, а також з інших суміжних напрямів і спеціальностей.

2. Форма навчання – денна. Нормативний строк навчання – 2 роки. Випускникам магістратури, які успішно захистили випускну кваліфікаційну роботу (магістерську дисертацію)  присуджується ступінь магістра та видається диплом  МФТІ.

3. Навчання провадиться за індивідуальним планом за магістерськими програмами державних освітніх стандартів Російської Федерації на спільних з МФТІ базових кафедрах.

 

Кафедра

Магістерська програма

1. Фізична металургія та матеріалознавство

 

010929 Фізична металургія

2.Молекулярна фізіологія та біофізика

 

010983 Молекулярна фізіологія та біофізика

3. Квантова електроніки, нелінійна оптика, голографія

 

010946 Квантова електроніка і основи квантових оптичних систем

4. Теоретична кібернетика і методи оптимального керування

 

010956 Математичні та інформаційні технології

 

5. Фізико-технологічні проблеми нанорозмірних систем

 

010978 Фізична металургія та матеріалознавство

 

4. Зарахування до магістратури проводиться за результатами вступних іспитів в формі співбесіди на базовій кафедрі і співбесіди на факультетських комісіях.

5. Співбесіди  на базовій кафедрі проводяться до співбесіди на факультетській комісії з метою оцінки рівня знань і здібностей до виконання науково-дослідної роботи з тематик базової кафедри. Результати співбесід оформляються протоколом встановленої форми.  Випускники бакалаврату МФТІ 2013 року, які отримали за результатами захисту випускної кваліфікаційної роботи оцінку «добре» або «відмінно» і мають рекомендацію державної атестаційної комісії для вступу до магістратури на базову кафедру, на якій навчались в бакалавраті, звільняються від співбесіди на базовій кафедрі.

6. Співбесіда на факультетській комісії проводиться за затвердженими програмами профілів напряму підготовки (програми розміщені на сайті МФТІ). Оцінки рівня знань за окремими розділами програми може бути проведена в формі письмового тестування. Результати співбесіди оформляються протоколом встановленої форми. Випускники бакалаврату МФТІ 2013 року звільняються від співбесіди на факультетській комісії.

7. Результати співбесід розглядаються на факультетських комісіях і подаються до Приймальної комісії у вигляді рекомендацій про зарахування до магістратури.

8. Для формування індивідуального плану навчання з іноземної мови абітурієнти проходять тестування з іноземної мови (основні вимоги до рівня володіння іноземною мовою розміщені на сайті МФТІ). Випускники бакалаврату МФТІ 2013 року звільняються від тестування з іноземної мови.

9. Прийом документів для вступу до магістратури здійснюється з 25 по 30 червня 2013 р. включно.

10. Випускники бакалаврату МФТІ 2013 року цільового набору особисто подають заяву встановленої форми про прийом до магістратури у відділ магістратури МФТІ і зараховуються наказом ректора на ті базові кафедри, які вже здійснила відбір цих студентів при їх зарахуванні на 1-й курс у м.Києві.

11. Випускники інших вузів и випускники бакалаврату МФТІ минулих років подають в Приймальну комісію такі документи:

  • заяву встановленої форми про прийом до магістратури;
  • 6 фотографій 3х4 см.

і подають особисто:

  • документ, що засвідчує особу і громадянство;
  • оригінал (або нотаріально завірену копію) документу державного зразка про вищу професійну освіту з додатком (диплом бакалавра, магістра, спеціаліста);
  • документи, які підтверджують особі права при вступі до вищих навчальних закладів, встановлені законодавством Російської Федерації (при наявності).

12. Вступні іспити проводяться в строки, встановлені Приймальною комісією.

13. Зарахування до магістратури провадиться на основі рішення виїзної екзаменаційної комісії МФТІ і оформляється наказом ректора МФТІ і наказом директора Фізико-технічного навчального центру Національної академії наук України.

Більш детальну інформацію про порядок прийому до магістратури можна отримати за тел. 424-30-25, e-mail: ftc@imp.kiev.ua


Правила прийому до магістратури Фізико-технічного навчально-наукового центру Національної академії наук України в 2013 р. знаходяться у файлі .

 
 

Голосование

Вам больше всего нравится ...