Главная УЗФТШ
УЗФТШ
УЗФТШ: НАБІР УЧНІВ на 2016/2017 навчальний рік ПРОДОВЖЕНО до 20 вересня 2016 р. ! PDF Печать E-mail

УКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА ФІЗИКО - ТЕХНІЧНА ШКОЛА

ПРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 2016/2017 навчальний рік

Українська заочна фізико-технічна школа (УЗФТШ) при Фізико-технічному навчально-науковому центрі Національної академії наук України (ФТННЦ НАН Укра­їни) проводить набір учнів загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій і т. ін.) у 8, 9, 10 та 11 класи. УЗФТШ у своїй роботі використовує науково-методичні розробки та матеріали Заочної фізико-технічної школи (ЗФТШ) при Московському фізико-технічному інституті (державному університеті).

Навчання в УЗФТШ платне.

УЗФТШ при ФТННЦ як заклад профільної додаткової освіти діє з 1985р. За цей час школу закінчило понад 5 тисяч учнів; практично всі її випускники вступають до провідних вищих навчальних закладів країни переважно фізико-математичного профілю.

Навчання в школі ведеться з 3-х предметів науково-технічного напрямку – фізики, математики та інформатики. У 8 - 9-му класах вивчають тільки фізику та математику. В 10-11-му класах додається ще один предмет «математичні основи інформатики та ІКТ» (інформатика). Учні 10 – 11 класів можуть за своїм вибором навчатися або з будь-яких двох предметів, або з усіх трьох предметів разом (фізика, математика, інформатика). Як виняток, іноді дозволяється навчання з одного предмета.

Мета УЗФТШ при ФТННЦ НАН України — допомогти учням, які цікавляться дисциплінами науково-технічного напрямку, поглибити й систематизувати свої знання з цих предметів, а також сприяти їх професійному самовизначенню.

Гурток сплачує УЗФТШ вартість трьох комплектів методичних матеріалів, поштові витрати.

Програми УЗФТШ є додатковими освітніми програмами і єдині для обох відділень.

Крім занять за цими програмами, учням УЗФТШ (усіх відділень) пропонуєть­ся брати участь у зимовій заочній фізико-математичній олімпіаді УЗФТШ та у інших цікавих олімпіадах які проводиться в м. Києві.

По закінченні навчального року учні, що успішно виконали програму УЗФТШ за обраною системою навчання, переводяться до наступного класу, а випускники (11 кл.) отримують Свідоцтво про закінчення школи з підсумковими оцінками з предметів, що вивчалися в 11-му класі.

Поза конкурсом (без виконання вступного завдання) до УЗФТШ зараховуються переможці міських, районних, обласних, республіканських олімпіад з фізики, математики та інформатики 2015/2016 навчального року (участь підтвердити довідкою зі школи або копією диплому до 15 травня 2016 p.).

Вступне завдання з обраних предметів учень виконує самостійно. Розв'язання акуратно перепишіть в один шкільний зошит. Порядок задач збе­рігайте той самий, що й у завданні. Зошит надішліть у великому конверті простою бандероллю (тільки не згортайте у трубку). Разом із розв'язанням обов'язково надішліть довідку зі школи, в якій навчаєтесь, із зазначенням класу. Довідку наклейте на внутрішній бік обкладинки зошита.

Набір до 8-11 класів УЗФТШ на 2016/2017 навчальний рік проводиться на такі відділення:

Заочне (індивідуальне навчання). Тел.: (044) 422-95-64, 424-30-25.

Прийом на заочне відділення проводиться на конкурсній основі за результатами виконання вступного завдання з фізики й математики (для вступників до 8-9 класів), або за вибраною сукупністю предметів (для вступників до 10-11 класів), поданого в цьому оголошен­ні. Повна програма навчання розрахована на 4 роки (8-11-й кл.), але вступати можна у будь-який із цих класів.

Упродовж навчального року, відповідно до програми УЗФТШ, учень буде отри­мувати з кожної теми завдання з фізики, математики й інформатики (5-6 завдань з фізики та математики для 8-9 класів, 6-7 завдань з фізики та математики і 4-5 завдань з інформатики для 10-11 класів), а потім рекомендовані УЗФТШ авторські розв'язання цих завдань разом із переві­реною роботою учня.

Завдання містять теоретичний матеріал, розбір характерних прикладів і задач з відповідної теми та по 8—12 контрольних запитань і задач для самостійного розв'язання. Це і прості задачі, й складніші (на рівні конкурсних задач до МФТІ). Завдання УЗФТШ складають досвідчені викладачі кафедр загальної фізики й мате­матики МФТІ. Роботи учнів-заочників перевіряють студенти, аспіранти та випус­кники ФТННЦ (часто — випускники УЗФТШ).

Очно-заочне – для вчителів фізики та математики!- (навчання у факультативних групах). Тел.: (044) 422-95-64, 424-30-25.

Факультативні групи можуть бути організовані в будь-якому загальноосвітньо­му закладі одним, двома або трьома викладачами — фізики, математики та інформатики. Керівники факультативу зараховують до них учнів, які успішно виконали вступне завдання УЗФТШ. Група (не менше 5 осіб) приймається до УЗФТШ, якщо директор загальноосвітнього закладу повідомить УЗФТШ прізвища, імена, по батькові її керівників та надасть поіменний список учнів (П.І.Б. повністю із зазначенням класу поточного навчаль­ного року і підсумкових оцінок за вступне завдання з вибраної сукупності предметів, а також адресу, телефон, факс та e-mail школи). Усі ці матеріали та конверт із маркою вартістю 2 грн. 40 коп. для відповіді про прийом до УЗФТШ із зворотною адресою на ім'я одного з керівників слід надіслати до 1 червня 2016 р. за адресою: УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03680, МСП (із позначкою «Факультатив»). Зошити з роботами учнів до УЗФТШ не надсилаються. Робота керівників факультативу може оплачуватися загальноосвітнім закладом за поданням УЗФТШ при ФТННЦ НАН України як факультативні заняття.

Керівники факультативів отримуватимуть протягом навчального року: навчально-методичні матеріали УЗФТШ (програми з фізики, математики та інформатики, завдан­ня за темами програми в 3-х екземплярах, розв'язання завдань з короткими рекомендаціями щодо оцінювання робіт учнів), інформаційно-рекламні матеріали.

Роботи учнів перевіряють і оцінюють керівники факультативів, а до УЗФТШ надсилаються відомості з підсумковими оцінками за кожне завдання і підсумкова відомість за рік.

 

На титульний бік обкладинки наклейте аркуш паперу, чітко заповнений за зразком:

№з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Σ

Ф.

М.

І.

1. Область

Сумська

2. Прізвище, ім 'я, по батькові

Слинько Євгенія В'ячеславівна

3. Клас, у якому навчаєтесь

Дев'ятий

4. Номер школи

№32

5. Тип школи (звичайна, ліцей, гімназія, з по­глибленим вивченням предмета і т.д.)

фізико-технічний ліцей

6. Домашня адреса ( із зазначенням індексу), телефон для спілкування, e-mail

40000, м. Суми, вул. Ломоносова, буд. 3а, кв. 12; 0662517233; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

7. Прізвище, ім 'я, по батькові викладачів з фізики, математики та інформатики

Дацко Сергій Олександрович Величко Олексій Вікторович Прохоров Петро Сергійович

8. Адреса школи, телефон, e-mail

40000, м Суми, вул. Стуса,буд. 8

9. Яким чином до вас потрапила ця афіша

Запропонував вчитель….

 

До УЗФТШ щороку надходить понад тисяча вступних робіт. Будь ласка, зверніть ува­гу на правильність заповнення анкети! Пишіть охайно, краще друкованими літерами.

УВАГА! Для отримання відповіді на вступне завдання і для відправлення вам перших завдань обов'язково вкладіть разом з зошитом три однакових конвер­та розміром 160 х 230 з наклеєними на кожний конверт марками на суму 5грн. 25коп. На конвертах напишіть свою (одержувача) домашню адресу.

Термін відправлення розв'язання - до 1 травня 2016 року. Вступні роботи не повертаються. Про зарахування буде повідомлено не пізні­ше 1 серпня 2016 року.

Зошит з виконаними завданнями надсилайте на адресу:

УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03680, МСП.

Наші телефони: (044) 422-95-64, 424-30-25; e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;
сайт: www.mfti.in.ua

Разом з повідомленням про зарахування до школи вам будуть надіслані перші завдання й відомості про порядок і розміри оплати за навчання.

Завдання виконується українською або російською мовою (за вибором учня). Нижче наводяться номери вступних завдань з фізики, математики та інформатики.

 

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

Фізика

1 – 5

6 - 10

9 - 13

11 - 16

Математика

1 – 5

3 - 8

7 - 13

9 - 15

Інформатика

-

-

1 - 5

1 - 7

Номери класів указані на поточний 2015/2016 навчальний рік.

Афіша, додаткова інформація та завдання знаходяться у файлах афіша (в форматі pdf або doc) та завдання (в форматі pdf або doc).

 
УЗФТШ: НАБІР УЧНІВ на 2013/2014 навчальний рік PDF Печать E-mail

Увага! В задачі № 2 вступного завдання з математики виявлено помилку в написанні, а саме: замість "61/23 решти кульок" треба читати "6/23 решти кульок". Просимо вибачити за помилку.


УКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА ФІЗИКО - ТЕХНІЧНА ШКОЛА

ПРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ФІЛІЯ у м. КИЄВІ ЗАОЧНОЇ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ (ЗФТШ)

МОСКОВСЬКОГО ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ  (ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 2013/2014 навчальний рік

 

Українська заочна фізико-технічна школа (УЗФТШ) при Фізико-технічному навчально-науковому центрі Національної академії наук України (ФТННЦ НАН Укра­їни) проводить набір учнів загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій і т. ін.) у 8—11-й класи. УЗФТШ є філією ЗФТШ у методичному плані.

Навчання в УЗФТШ — платне.

ЗФТШ при МФТІ як державний заклад профільної додаткової освіти діє від 1966 р. За цей час школу закінчило понад 85 тисяч учнів; майже всі її випускники вступають до провідних вищих навчальних закладів країни, а кожний другий студент МФТІ — випускник ЗФТШ.

Науково-методичне керівництво школою виконує Московський фізико-технічний інститут (державний університет), який готує фахівців з наявної лише в МФТІ єдиної спеціальності «Прикладні математика і фізика».

У школі провадиться навчання з 3 предметів науково-технічного напряму — фізики, математики та інформатики. У 8—9-му класах вивчають тільки фізику та математику. В 10—11-му класах додається ще один предмет «Математичні основи інформатики та ІКТ» (інформатика). Учні 10—11-го класів можуть за своїм вибором навчатися або з будь-яких двох предметів, або з усіх трьох предметів водночас (фізика, математика, інформатика). Також дозволяється навчання і з одного предмета.

Мета УЗФТШ при ФТННЦ НАН України — допомогти учням, які цікавляться дисциплінами науково-технічного напрямку, поглибити й систематизувати свої знання з цих предметів, а також сприяти їхньому професійному самовизначенню.

Набір до 8—11-го класів УЗФТШ на 2013/2014 навчальний рік відбувається на такі відділення:

Заочне (індивідуальне навчання). Тел.: (044) 422-95-64, 424-30-25.

Прийом на заочне відділення відбувається на конкурсній основі за результатами виконання вступного завдання з фізики й математики (для вступників до 8—9-го класів) або за обраною сукупністю предметів (для вступників до 10—11-го класу), поданого у цьому оголошенні. Повна програма навчання розрахована на 4 роки (8—11-й клас), але вступати можна у будь-який із цих класів.

Відповідно до програми УЗФТШ, упродовж навчального року учень має отри­мувати з кожної теми завдання з фізики, математики й інформатики (5-6 завдань з фізики та математики для 8—9-го класу, 6-7 завдань з фізики та математики і 4-5 завдань з інформатики для 10—11-го класу), а потім — рекомендовані УЗФТШ авторські розв’язки цих завдань разом із переві­реною роботою учня.

Завдання містять теоретичний матеріал, розбір характерних прикладів і задач з відповідної теми та по 8—12 контрольних запитань і задач для самостійного розв’язання. Це і прості задачі, й складніші (на рівні конкурсних задач до МФТІ). Завдання УЗФТШ складають досвідчені викладачі кафедр загальної фізики й мате­матики МФТІ. Роботи учнів-заочників перевіряють студенти, аспіранти та випус­кники Київського відділення МФТІ (часто — випускники УЗФТШ).

Очно-заочне – для вчителів фізики та математики! - (навчання у факультативних групах). Тел.: (044) 422-95-64, 424-30-25.

Факультативні групи можуть бути організовані в будь-якому загальноосвітньо­му закладі одним, двома або трьома викладачами — фізики, математики та інформатики. Керівники факультативу приймають до них учнів, які успішно виконали вступне завдання УЗФТШ. Групу (не менш ніж 5 осіб) приймають до УЗФТШ, якщо директор загальноосвітнього закладу повідомить УЗФТШ прізвища, імена, по батькові її керівників та надасть поіменний список учнів (П.І.Б. повністю із зазначенням класу поточного навчального року та підсумкових оцінок за вступне завдання з обраної сукупності предметів, а також адресу, телефон, факс та e-mail школи). Усі ці матеріали та конверт із маркою вартістю 2 грн 00 коп. для відповіді про прийом до УЗФТШ із зворотною адресою на ім’я одного з керівників слід надіслати до 1 червня 2013 р. на адресу: УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03680, МСП (із позначкою «Факультатив»). Зошити з роботами учнів до УЗФТШ не надсилають. За роботу керівників факультативу може сплачувати загальноосвітній заклад за поданням УЗФТШ при ФТННЦ НАН України як за факультативні заняття.

Керівники факультативів упродовж навчального року отримуватимуть: навчально-методичні матеріали УЗФТШ (програми з фізики, математики та інформатики, завдан­ня за темами програми в 3 екземплярах, розв’язання завдань з короткими рекомендаціями щодо оцінювання робіт учнів), інформаційно-рекламні матеріали.

Роботи учнів перевіряють і оцінюють керівники факультативів, а до УЗФТШ надсилають відомості з підсумковими оцінками за кожне завдання і підсумкову відомість за рік.

Гурток сплачує УЗФТШ вартість трьох комплектів методичних матеріалів, поштові витрати.

Програми ЗФТШ при МФТІ є додатковими освітніми програмами і однакові для всіх відділень.

Крім занять за цими програмами, учням УЗФТШ (усіх відділень) пропонують брати участь у зимовій заочній фізико-математичній олімпіаді УЗФТШ, в ін­ших заочних олімпіадах МФТІ та його факультетів; випускникам — в очній фізико-математичній олімпіаді «Фізтех-2013», яка відбувається водночас в МФТІ та м. Києві під час весняних шкільних канікул.

По закінченні навчального року учнів, які успішно виконали програму УЗФТШ за обраною системою навчання, переводять до наступного класу, а випускники 11-го класу отримують Свідоцтво про закінчення школи з підсумковими оцінками з предметів, які вивчали в 11-му класі.

Поза конкурсом (без виконання вступного завдання) до УЗФТШ приймають переможців міських, районних, обласних, республіканських олімпіад з фізики, математики та інформатики 2012/2013 навчального року (участь підтвердити довідкою зі школи, копією диплома до 15 травня 2013 p.).

Вступне завдання з обраних предметів учень виконує самостійно. Розв’язання акуратно перепишіть в один шкільний зошит. Дотримуйтеся порядку задач, поданого в завданні. Зошит надішліть у великому конверті простою бандероллю (тільки не скручуйте у трубку). Разом із розв’язанням обов’язково на­дішліть довідку зі школи, в якій навчаєтеся, із зазначенням класу. Довідку наклейте на внутрішній бік обкладинки зошита.

До УЗФТШ щороку надходить понад тисяча вступних робіт. Будь ласка, зверніть ува­гу на правильність заповнення анкети! Пишіть охайно, краще друкованими літерами.

УВАГА! Для отримання відповіді на вступне завдання і для відправлення вам перших завдань обов’язково вкладіть разом із зошитом три однакових бандерольних конвер­ти розміром 160 х 230 з наклеєними на кожен конверт марками на суму 4 грн 40 коп. На конвертах напишіть свою (одержувача) домашню адресу.

Термін відправлення розв’язання: до 1 травня 2013 року. Вступні роботи не повертаються. Про зарахування буде повідомлено не пізні­ше 1 серпня 2013 року.

Зошит з виконаними завданнями надсилайте на адресу:

УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03680, МСП.

Наші телефони: (044) 422-95-64, 424-30-25; e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;

сайт: www.mfti.in.ua

Разом з повідомленням про зарахування до школи вам буде надіслано перші завдання й відомості про порядок і розміри оплати за навчання.

 

Афіша, додаткова інформація та завдання знаходяться у файлах афіша та завдання.


 
НАБІР УЧНІВ в УЗФТШ на 2012/2013 навчальний рік PDF Печать E-mail

УКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА ФІЗИКО - ТЕХНІЧНА ШКОЛА

ПРИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ФІЛІЯ у м. КИЄВІ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЗАОЧНОЇ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ (ФЗФТШ) ПРИ МОСКОВСЬКОМУ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТІ (ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ)

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 2012/2013 навчальний рік

Українська заочна фізико-технічна школа (УЗФТШ) при Фізико-технічному навчально-науковому центрі Національної академії наук України (ФТННЦ НАН України) проводить набір учнів загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій і т. ін.) у 8, 9, 10 та 11 класи. УЗФТШ є філією ФЗФТШ у методичному плані.

Навчання в УЗФТШ — платне.

ФЗФТШ при МФТІ як державний заклад профільної додаткової освіти діє з 1966 р. За цей час школу закінчило понад 80 тисяч учнів; практично всі її випускники вступають до провідних вищих навчальних закладів країни, а кожний другий студент МФТІ — випускник ЗФТШ.

Науково-методичне керівництво школою здійснює Московський фізико-технічний інститут (державний університет), який готує фахівців з наявної лише в МФТІ єдиної спеціальності «Прикладні математика і фізика».

Навчання в школі ведеться з 3-х предметів науково-технічного напрямку – фізики, математики та інформатики. У 8 - 9-му класах вивчають тільки фізику та математику. В 10-11-му класах додається ще один предмет «математичні основи інформатики та ІКТ» (інформатика). Учні 10 – 11 класів можуть за своїм вибором навчатися або тільки з двох предметів (фізика та математика, або математика та інформатика), або з усіх трьох предметів разом (фізика, математика, інформатика).

Мета УЗФТШ при ФТННЦ НАН України — допомогти учням, які цікавляться дисциплінами науково-технічного напрямку, поглибити й систематизувати свої знання з цих предметів, а також сприяти їх професійному самовизначенню.

Набір до 8-11 класів УЗФТШ на 2012/2013 навчальний рік проводиться на такі відділення:

Заочне (індивідуальне навчання). Тел.: (0-44) 422-95-64, 424-30-25.

Прийом на заочне відділення проводиться на конкурсній основі за результатами виконання вступного завдання з фізики й математики (для вступників до 8-9 класів), або за вибраною сукупністю предметів (для вступників до 10-11 класів), поданого в цьому оголошенні. Повна програма навчання розрахована на 4 роки (8-11-й кл.), але вступати можна у будь-який із цих класів.

Упродовж навчального року, відповідно до програми УЗФТШ, учень буде отримувати з кожної теми завдання з фізики, математики й інформатики (5-6 завдань з фізики та математики для 8-9 класів, 6-7 завдань з фізики та математики і 4-5 завдань з інформатики для 10-11 класів), а потім рекомендовані УЗФТШ авторські розв'язання цих завдань разом із перевіреною роботою учня.

Завдання містять теоретичний матеріал, розбір характерних прикладів і задач з відповідної теми та по 8—12 контрольних запитань і задач для самостійного розв'язання. Це і прості задачі, й складніші (на рівні конкурсних задач до МФТІ). Завдання УЗФТШ складають досвідчені викладачі кафедр загальної фізики й математики МФТІ. Роботи учнів-заочників перевіряють студенти, аспіранти та випускники Київського відділення МФТІ (часто — випускники УЗФТШ).

Очно-заочне (навчання у факультативних групах).Тел.: (0-44) 422-95-64, 424-30-25.

Факультативні групи можуть бути організовані в будь-якому загальноосвітньому закладі одним, двома або трьома викладачами — фізики, математики та інформатики. Керівники факультативу приймають до них учнів, які успішно виконали вступне завдання УЗФТШ. Група (не менше 5 осіб) приймається до УЗФТШ, якщо директор загальноосвітнього закладу повідомить УЗФТШ прізвища, імена, по батькові її керівників та надасть поіменний список учнів (П.І.Б. повністю із зазначенням класу поточного навчального року і підсумкових оцінок за вступне завдання з вибраної сукупності предметів, а також адресу, телефон, факс та e-mail школи). Усі ці матеріали та конверт із маркою вартістю 2 грн. 00 коп. для відповіді про прийом до УЗФТШ із зворотною адресою на ім'я одного з керівників слід надіслати до 1 червня 2012 р. за адресою: УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03680, МСП (із позначкою «Факультатив»). Зошити з роботами учнів до УЗФТШ не надсилаються. Робота керівників факультативу може оплачуватися загальноосвітнім закладом за представленням УЗФТШ при ФТННЦ НАН України як факультативні заняття.

Керівники факультативів отримуватимуть протягом навчального року: навчально-методичні матеріали УЗФТШ (програми з фізики, математики та інформатики, завдання за темами програми в 3-х екземплярах, розв'язання завдань з короткими рекомендаціями щодо оцінювання робіт учнів), інформаційно-рекламні матеріали.

Роботи учнів перевіряють і оцінюють керівники факультативів, а до УЗФТШ надсилаються відомості з підсумковими оцінками за кожне завдання і підсумкова відомість за рік.

Гурток сплачує УЗФТШ вартість трьох комплектів методичних матеріалів, поштові витрати.
Програми ФЗФТШ при МФТІ є додатковими освітніми програмами і єдині для всіх відділень.

Крім занять за цими програмами, учням УЗФТШ (усіх відділень) пропонується брати участь у зимовій заочній фізико-математичній олімпіаді УЗФТШ, в інших заочних олімпіадах МФТІ та його факультетів; випускникам - в очній фізико-математичній олімпіаді «Фізтех-2012», яка проводиться одночасно в МФТІ та м. Києві під час березневих шкільних канікул.

По закінченні навчального року учні, що успішно виконали програму УЗФТШ за обраною системою навчання, переводяться до наступного класу, а випускники (11 кл.) отримують Свідоцтво про закінчення школи з підсумковими оцінками з предметів, що вивчалися в 11-му класі.

Поза конкурсом (без виконання вступного завдання) до УЗФТШ приймаються переможці міських, районних, обласних, республіканських олімпіад з фізики, математики та інформатики 2011/2012 навчального року (участь підтвердити довідкою зі школи, копією диплому до 15 травня 2012 p.).

Вступне завдання з обраних предметів учень виконує самостійно. Розв'язання акуратно перепишіть в один шкільний зошит. Порядок задач зберігайте той самий, що й у завданні. Зошит надішліть у великому конверті простою бандероллю (тільки не згортайте у трубку). Разом із розв'язанням обов'язково надішліть довідку зі школи, в якій навчаєтеся, із зазначенням класу. Довідку наклейте на внутрішній бік обкладинки зошита.

До УЗФТШ щороку надходить понад тисяча вступних робіт. Будь ласка, зверніть увагу на правильність заповнення анкети! Пишіть охайно, краще друкованими літерами.

УВАГА! Для отримання відповіді на вступне завдання і для відправлення вам перших завдань обов'язково вкладіть разом з зошитом три однакових бандерольних конверти розміром 160 х 230 з наклеєними на кожен конверт марками на суму 4 грн. 40 коп. На конвертах напишіть свою (одержувача) домашню адресу.
Термін відправлення розв'язання - до 1 травня 2012 року. Вступні роботи не повертаються. Про зарахування буде повідомлено не пізніше 1 серпня 2012 року.

Зошит з виконаними завданнями надсилайте на адресу:

УЗФТШ, бульвар Вернадського, 36, м. Київ, 03680, МСП.

Наші телефони: (044) 422-95-64, 424-30-25; e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;

сайт: www.mfti.in.ua

Разом з повідомленням про зарахування до школи вам будуть надіслані перші завдання й відомості про порядок і розміри оплати за навчання.

 

Афіша, завдання та додаткова інформація знаходяться у файлах (афіша, на обкладинку).

 
«ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя»

Страница 2 из 3
 

Голосование

Вам больше всего нравится ...